Acta historiae artis Slovenica 27/1

Izid nove tematske številke
Datum objave: 15. september 2022

Izšla je nova številka revije Acta historiae artis Slovenica. Tematska številka je eden od znanstvenih rezultatov temeljnega raziskovalnega projekta Umetnina kot odsev znanja in povezovanja. Pomen izobrazbe in družbene vpetosti umetnikov in naročnikov v poznem srednjem in zgodnjem novem veku (J6-9439)

Do posameznih člankov ali celotne številke lahko dostopate tudi na spletnem portalu

Open Journal Systems ZRC SAZU: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/issue/view/875

Image removed.