Frančišek Karel Remb: Apolon in muza, Zbirka SAZU, Ljubljana

Acta historiae artis Slovenica 26/2

Izid nove tematske številke
Datum objave: 18. oktober 2021

Izšla je nova tematska številka revije Acta historiae artis Slovenica, v kateri so zbrani prispevki o ustvarjanju Frančiška Karla Remba in o slikarstvu v habsburških dednih deželah okrog leta 1700.

Do posameznih člankov ali celotne številke lahko dostopate tudi na spletnem portalu

Open Journal Systems ZRC SAZU: https://ojs.zrc-sazu.si/ahas/issue/view/834