Osnovni podatki
24. maj 2012 ob 12:00
Avla Filozofske fakultete Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, Maribor).

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Opis

Razstavo so pod mentorstvom doc. dr. Barbare Murovec in asist. dr. Tine Košak pripravili študenti 2. letnika Oddelka za umetnostno zgodovino FF UM pri predmetu Uvod v ikonografijo in Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU v okviru projekta Likovna umetnost v prostoru mesta Maribor (Javna agencija za raziskovalno dejavnost, sofinancerki Slovenska akademija znanosti in umetnosti in Mestna občina Maribor; L6-4315, vodja: B. Murovec).

Razstavo bodo predstavili študenti in vodja projekta, odprla pa predstojnica Oddelka za umetnostno zgodovino in prodekanja za izobraževalno dejavnost FF UM izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki.

VABILO_RAZUMETI UPODOBLJENO.pdf