Osnovni podatki
5. februar 2018 ob 11:30 do 5. februar 2018 ob 14:14
Mala dvorana ZRC SAZU (Ljubljana, Novi trg 4, 2. nadstropje)

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

vabilo_gottsman_ok.pdf

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU nadaljuje s serijo predavanj, seminarjev, pogovorov, okroglih miz in drugih oblik dejavnosti, s katerimi želi vzbuditi in poglobiti kritično razmišljanje, raziskovanje in sodelovanje na vseh področjih, ki se dotikajo inštitutskega dela; pripravljamo torej javne pa tudi interne obravnave umetnosti in umetnostne zgodovine v povezavi z drugimi humanističnimi strokami in v širšem interdisciplinarnem kontekstu. Prepričani smo, da lahko izmenjava mnenj, poglobljene razprave ter vpogled v raziskovanje in delovanje drugih prinesejo pomembne spremembe in inspirativne ideje, ki bodo vplivale na še kvalitetnejše delo, hkrati pa naravnavale kritičnost in odgovornost v odnosu do umetnostne dediščine in prostora ter vsakokratne družbene situacije.

Zgodovinar prof. dr. Andreas Gottsmann, direktor avstrijskega Zgodovinskega inštituta v Rimu in član Avstrijske akademije znanosti, bo predaval o moderni kulturni politiki habsburške monarhije v dolgem 19. stoletju in njenem vplivu na kulturni razvoj srednje Evrope, predstavil pa bo tudi vpliv tedaj sprejetih ukrepov na razvoj v kulturni regiji v času po razpadu Avstro-Ogrske.
Predavanje je javni del mednarodne delavnice o Dunaju kot umetnostnem središču v dolgem 19. stoletju in akualnih raziskavah kiparstva okoli 1900 v Srednji Evropi, ki jo organizirata izr. prof. dr. Ingeborg Schemper-Sparholz (Inštitut za umetnostno zgodovino Univerze na Dunaju) in izr. prof. dr. Barbara Murovec.