Osnovni podatki
22. marec 2012 ob 19:00
Pokrajinski muzej Kočevje

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Pokrajinski muzej Kočevje
Opis

Prva knjiga v novi zbirki Umetnostna topografija Slovenije predstavlja umetnostno dediščino Kočevske. Uvodnim pregledom zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja sledi katalog krajev s spomeniki. Opise spomenikov spremlja navedba arhivskih virov in starejše literature, besedilo pa dopolnjujejo tlorisi objektov in obsežen izbor barvnih fotografij. Čeprav je pozornost namenjena predvsem ohranjenim spomenikom, so predstavljeni tudi tisti, uničeni med vojno in v povojnem času. Knjigo dopolnjujejo seznam virov in literature ter krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.

 

Predavanje

Helena Seražin

Kočevske zdrahe ali kako se je zidala nova cerkev v Nemški Loki

Predstavljene bodo okoliščine, ki so pod patronatom knezov Auersperg privedle do gradnje mogočne romarske cerkve Marije Tolažnice žalostnih v Nemški Loki in kakšen pomen ima ta, po načrtih kranjskega deželnega arhitekta Lovrenca Pragerja (ok. 1720–1790) zgrajena in danes porušena stavba v slovenski arhitekturni dediščini.