Osnovni podatki
14. februar 2012 ob 18:00
ATRIJ ZRC, Novi trg 2

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU vabi na okroglo mizo z naslovom
Parkirišča in garaže v mestnem središču: Prostor, njegova (iz)raba in posledice.
V pogovoru bodo sodelovali mag. Andrej Aplenc, arheolog Martin Horvat, umetnostna zgodovinarka Vesna Krmelj, predstavnica civilne iniciative Tržnice ne damo Marinka Kurilić in arhitekti Miha Kerin, Peter Kerševan, Milan Kovač, Janko Rožič in prof. Janez Suhadolc.

Prenova ljubljanske glavne tržnice je nujna, garaža pod njo pa nedopustna. Se odgovorni zavedajo, zakaj vse? Slabo premišljeno in drago volilno obljubo, zaradi katere naj bi izjemni prostor Vodnikovega trga izvotlili za garaže, te pa naj bi služile predvsem hotelu v Kresiji, so številni strokovnjaki z različnih področij na podlagi tehtnih dejstev zavrnili (prim. tudi http://uifs.zrc-sazu.si/files/file/VODNIKOV%20TRG_GRADIVO_LAHEK.pdf). Negativno oceno javno-zasebnemu partnerstvu je dalo tudi Ministrstvo za finance. Na gradbeno dovoljenje se je pritožilo več strank v postopku, med njimi Nadškofija Ljubljana, ki je lastnica večine spomeniško pomembnih stavb na trgu. Vztrajanje na ignoriranju vrednot prostora, »interpretiranju« zakonov in odlokov bi prineslo trajno uničenje trga s Plečnikovimi arkadami, arheološko, umetnostno in nasploh kulturnozgodovinsko pomembno dediščino. Zakaj mestna oblast kot investitorka naroča arheološke raziskave? Nedvomno zato, da bi potrdila upravičenost izvotlitve. S tem pa tudi absurdno zožuje pomen tega prostora na področje arheologije, ki je v Sloveniji zaenkrat pokazala premalo razumevanja za avtentičnost in ohranitev dediščine in situ. S posegi zaradi gradnje garaže pod Kongresnim trgom so bile hudo poškodovane okoliške stavbe, med njimi uršulinska cerkev, ki je spomenik državnega pomena, sanacije poškodb pa ni pripravljen plačati nihče. Dosedanje analize kažejo, da bi z gradnjo garaž v grajskem griču lahko uspešno rešili problem parkirišč in ohranili prostor in kulturne vrednote. Zakaj se državna in mestna oblast ne lotita projekta, za katerega kaže, da bi bil ekonomsko, okoljsko, prostorsko in spomeniškovarstveno sprejemljiv?

Po okrogli mizi bo sledila otvoritev razstave
Prezentacije kulturne dediščine in umeščanje garaž v središču Ljubljane
Vizije arhitektov Milana Kovača in Petra Kerševana

Arhitekta Peter Kerševan in Milan Kovač sta pripravila razstavo svojih pogledov na ureditev prostora v Ljubljani, s posebnim ozirom na garaže ter na ohranitev arheološke in umetnostne dediščine in situ. Z avtorjema razstave se bosta pogovarjala
arheolog Martin Horvat in arhitekt Janko Rožič.

POVEZAVA NA VABILO