Osnovni podatki
12. maj 2016 ob 11:30
Oddelek za umetnostno zgodovino (predavalnica 2. 13), Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru, Koroška cesta 160, 2000 Maribor

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Oddelek za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru
Opis

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta ZRC SAZU in Oddelek za umetnostno zgodovino FF UM vabita na predavanje dr. Milana Pelca:

Janez Vajkard Valvasor in cesar Leopold I.
Cesarska ikonografija in njena recepcija na primerih iz Valvasorjeve  grafične zbirke

Dolgo vladavino cesarja Leopolda I. (1658−1705) je zaznamovala krepitev komunikacije s pomočjo tiskanih medijev, zlasti ilustriranih letakov. Janez Vajkard Valvasor (1641−1693) je bil aktivni udeleženec te komunikacije. Za svojo grafično zbirko je zbiral ilustrirane letake, ki so v duhu vladarske propagande in reprezentacije služili obveščanju javnosti o dogodkih, pomembnih za cesarja in državo. Na njih nastopa Leopold I. kot osrednja osebnost. V tem kontekstu so najvažnejše tri tematske skupine cesarske ikonografije: kronanje v Frankfurtu, tri cesarjeve poroke in bitke z Osmani. Valvasorjeva zapuščina omogoča avtentični vpogled v modele in tipe komunikacije, s katerimi je bila vladarska osebnost predstavljena javnosti na začetku absolutistične dobe. Še zanimivejše pa je, da je Valvasor načrtoval izdelavo konjeniškega spomenika cesarja Leopolda I. v Ljubljani.

Prof. dr. Milan Pelc, umetnostni zgodovinar, direktor hrvaškega raziskovalnega inštituta za umetnostno zgodovino v Zagrebu. Kot izredni profesor je predaval na Oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Zagrebu in na Šoli za design pri Fakulteti za arhitekturo iste univerze. S štipendijo Alexander von Humboldt Stiftung je bival v Tübingenu in Münchnu, pogosto raziskuje v Wolfenbüttlu (Herzog August Bibliothek). Raziskovalne teme: zgodovina vizualne kulture in tradicionalnih slikovnih medijev, zlasti grafike; starejša teorija likovne umetnosti in umetnost zgodnjega novega veka na Hrvaškem.