Osnovni podatki
5. december 2014 ob 9:30 do 6. december 2014 ob 18:00
Prešernova dvorana, ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti
Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes

6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev
Ljubljana, 5.–6. december 2014
 

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti skupaj z Oddelkom za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru in Slovenskim umetnostnozgodovinskim društvom vabi na 6. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev, ki bo potekal 5. in 6. decembra 2014 v Ljubljani. Tokrat je tema posveta zgodovina slovenske umetnostne zgodovine in njene vsakokratne družbene vpetosti oziroma relevantnosti. Vpliv stroke in vpliv na stroko se pomembno kažeta skozi biografije in delovanje posameznih umetnostnih zgodovinarjev, zato se jim želimo temeljito posvetiti. Posvet je torej namenjen predvsem predstavitvi, analizi in razpravi o posameznikih, ki so v preteklosti delovali na področju umetnostne zgodovine; od tistih v 19. stoletju, ki še niso imeli (ustrezne) formalne izobrazbe, do (ključnih) protagonistov v 20. stoletju. Zanimajo nas tako biografske in metodološke raziskave kakor tudi kontekstualizacija strokovnega delovanja in posledice tako v stroki kakor v širši družbi. V slovenskem prostoru so delovali številni posamezniki, ki so pomembno vplivali na razvoj stroke, njeno razumevanje v širši javnosti, na varovanje ali uničevanje spomenikov, na razstavno politiko, (univerzitetno) izobraževanje in številna druga področja, ki še vedno sooblikujejo stanje stroke na začetku 21. stoletja. Refleksija preteklosti je ključna tudi za pozicioniranje stroke/strokovnjakov ter razumevanje nalog, pred katerimi stojijo danes.

PROGRAM:

Slovenska umetnostna zgodovina in njeni producenti: Delovanje in družbena vloga strokovnjakov nekdaj in danes

5. in 6. december 2014

Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4, Ljubljana

 

Petek, 5. december

9.30

 • Barbara Murovec: Ob deseti obletnici prvega posveta: umetnostna zgodovina 2004–2014 in naprej, uvod v posvet
 • Franci Lazarini: P. Roman Tominec in sakralna likovna umetnost
 • Nataša Ivanović: Mesesnel in likovna kritika tridesetih let 20. stoletja na primeru razstave Žena v slovenski umetnosti
 • Tomaž Brejc: Velika paradigma: starokrščanska in moderna umetnost

Moderatorka: Barbara Murovec

 
15.00
 • Alessandro Quinzi: Štefan Kociančič (1818–1883) in Jožef Tominc (1790–1866)
 • Tjaša Šavorič: Likovna kritika Sergeja Vrišerja in ustvarjanje Rudolfa Kotnika
 • Marjeta Ciglenečki: Časopis za zgodovino in narodopisje in umetnostna zgodovina

Moderator: Franci Lazarini

 

Odmor

 • Milček Komelj: Pomen slovenskih umetnostnih zgodovinarjev za našo kulturo
 • Andrej Doblehar: Pomen medijev v slovenski konservatorski praksi
 • Marjana Dolšina: Vzgojni pomen umetnostne zgodovine kot predmetnega področja v programih formalnega izobraževanja

Moderatorka: Marjeta Ciglenečki

 

Okrogla miza

Umetnostna zgodovina in mladi

Sandra Bratuša, Marjeta Ciglenečki, Franci Lazarini, Eva Sapač, Mojca Štuhec

Moderatorka: Barbara Murovec

 

Sprejem za udeležence posveta

 

 

Sobota, 6. december

9.30

 • Renata Komić Marn: Ljubitelj umetnosti Edvard Strahl in njegova vloga v zgodovini slovenske umetnostne zgodovine
 • Mateja Kos: Ana Schiffrer in slikarska zbirka Deželnega muzeja za Kranjsko
 • Stanko Kokole: »Sled sence zarje antične umetnostne lepote«: Jože Kastelic kot profesor zgodovine umetnosti starega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani

Moderator: Andrej Smrekar

 

Odmor

 • Katarina Šmid: Rajko Ložar (1904–1985) med umetnostno zgodovino in arheologijo
 • Andrej Smrekar: Dr. Karel Dobida, ravnatelj Narodne galerije 1950–1964
 • Blaž Zabel: Kriza umetnostne zgodovine: drugi literarni obrat?

Moderator: Stanko Kokole

 

Zaključna diskusija