Osnovni podatki
2. junij 2006 ob 11:24
Prešernova dvorana SAZU

Organizator
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta
Opis

POVZETKI DRUGEGA POSVETA (teksti.docx)

 

petek, 2. junija 2006, ob 9.30

Barbara Murovec: Uvodni nagovor

moderator: Janez Höfler

Jure Mikuž: Ikonografija za našo rabo: poznosrednjeveška freska v Podvinu pri Polzeli

Janez Balažic: Deus propicius esto michi peccatori: k pasijonskim prizorom v Selu

Mija Oter Gorenčič: Srednjeveške upodobitve Jeze in vprašanje interpretacije cmureškega reliefa

odmor

 

petek, 2. junija 2006, ob 12.30

Roelof van Straten, Uvod v ikonografijo, Založba ZRC: tiskovna konferenca ob izidu knjige

odmor za kosilo

 

petek, 2. junija 2006, ob 16.00

moderator: Stanko Kokole

Daša Pahor: Vpliv motiva “postave in milosti” na protestantsko sepulkralno ikonografijo v 16. stoletju

Barbara Murovec: Ikonografske raziskave profanih grafičnih ciklov na primeru 10. zvezka Valvasorjeve grafične zbirke

Matej Klemenčič: Sogetti delle statue: o natečaju za kiparsko dekoracijo vhoda beneškega Arsenala leta 1726

odmor

Polona Vidmar: Galerija vladarjev na ptujskem gradu

Ana Lavrič: Ikonografski vzorci portretnih upodobitev cerkvenih dostojanstvenikov

Ivo Nemec, Ivan Mrzel, Antonija Holcman, Janez Gregori, Franc Ločniškar: Zoološka, perutninarska in kulinarična analiza slike Deček s puranom

Sledi družabni večer In vino veritas v Prešernovi dvorani.

 

sobota, 3. junija 2006, ob 9.30

moderator: Jure Mikuž

Stanko Kokole: Bajeslovna pošast pod kijem ljubljanskega Herakla: utemeljevanje in preverjanje ikonografske identifikacije

Helena Seražin: Predlog interpretacije ikonografskega programa fresk v Lanthierijevi vili na Zemonu pri Vipavi

Ana Kocjančič: Po sledeh Schliemannovega ikonografskega programa v Iliou Melathron

odmor

Tomaž Brejc: Impresija in ikonografija: nekaj odprtih vprašanj ob Jakopičevih motivih

Milček Komelj: Pogled na ikonografski vidik slovenskega slikarstva v 20. stoletju (na primeru motiva otoka)

Marjeta Ciglenečki: Krog v kompozicijah Franceta Miheliča in Stojana Kerblerja