Tanja Martelanc, PhD

Research Assistant+386(0)14706517

tmihelj@zrc-sazu.siResearch interests:

art of capuchin order, iconography of capuchin saints, artistic patronage

Research projects: SICRIS

Tanja MARTELANC, Srednjeveški neutrjeni stolpasti dvor in protiturški
tabor v Šempasu, Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, 33–34/1, 2010, pp. 243–257.

Tanja MARTELANC, "Nel castello di S. Croce ...". Plemiški inventarji
družine Attemsov Svetokriških v Državnem arhivu v Gorici, Arhivi. Glasilo
Arhivskega društva in arhivov Slovenije
, 33/1, 2010, pp. 91–106.

Tanja MARTELANC, Ikonografija kapucinskega reda na Slovenskem v 18.
stoletju, Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=59 (ed. Miha Preinfalk), Ljubljana 2010, pp. 121–143.