Barbara Vodopivec, PhD

Research Associate+386(0)14706512

barbara.vodopivec@zrc-sazu.si
Research Areas:

Female pioneers in conservation and civil engineering profession; Restitution of artistic heritage in the 20th Century; Visual propaganda in mass media; Multi-criteria values assessment of cultural heritage

Projekti:

SICRIS

VODOPIVEC, Barbara. Pisateljska vila na Tomšičevi v Ljubljani. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2021. Umetnine v žepu, 21 [COBISS.SI-ID 78913539]

VODOPIVEC, Barbara. Ničesar ne vé. Restitucija predmetov kulturne dediščine jugoslovanske provenience iz Avstrije: 1946-1952. V: VIDMAR, Polona (ur.). Umetnostna in zgodovinska srečevanja z Judi na Slovenskem. 1. izd. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. Str. 195-234, Opera Instituti Artis Historiae [COBISS.SI-ID 47283459]

VODOPIVEC, Barbara. Visual propaganda in the Slovenian territory during the First World War: influences and specifics. V: LAZARINI, Franci (ur.), KOŠAK, Tina (ur.). Likovna umetnost v habsburških deželah med cenzuro in propagando = Visual arts in the Habsburg lands between censorship and propaganda. Ljubljana: Založba ZRC, 2020. 25, [št.] 2, str. 295-318, 360, Acta historiae artis Slovenica, 25/2, 2020, DOI: 10.3986/ahas.25.2.12. [COBISS.SI-ID 44592387]

VODOPIVEC, Barbara. Restitucija predmetov kulturne dediščine iz Avstrije v Jugoslavijo po letu 1945. Acta historiae artis Slovenica, 24/ 2019, str. 111-130 [COBISS.SI-ID 44965933]

VODOPIVEC, Barbara. Women in conservation profession in socialist Yugoslavia: some comparative perspectives. V: SERAŽIN, Helena (ur.), FRANCHINI, Caterina (ur.), GARDA, Emilia (ur.). MoMoWo: women's creativity since the modern movement (1918-2018): toward a new perception and reception. 1st e-ed. Ljubljana: Založba ZRC, 2018. Str. 280-288, https://uifs.zrc-sazu.si/sites/default/files/momowo_torin_2018_final.pdf. [COBISS.SI-ID 43946541]

VODOPIVEC, Barbara, ŽARNIĆ, Roko, TAMOŠAITIENE, Jolanta, LAZAUSKAS, Marius, ŠELIH, Jana. Renovation priority ranking by multi-criteria assessment of architectural heritage: The case of castles. International journal of strategic property management. 2014, letn. 18, št. 1, str. 88-100, DOI: 10.3846/1648715X.2014.889771. [COBISS.SI-ID 6548321]