Title:
Uvod v ikonografijo. Teoretični in praktični napotki
Author:
Other authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Uvod

Teoretični del

1. Kaj je ikonografija?

2. Personifikacija

3. Alegorija

4. Simbol, atribut in simbolne upodobitve

Praktični del

5. Literarni viri za likovno umetnost

6. Ikonografski priročniki in fototeke

7. ICONCLASS: nova raziskovalna metoda v ikonografiji

Dodatek: kratek pregled sistema ICONCLASS

Seznam in viri ilustracij

Osebno in stvarno kazalo

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-36-1

Specifications

paperback • 16,5 × 23,5 cm • 143 pages • 61 pictures

Price

11,70 EUR (Regular)
9,00 EUR (Club)