Title:
Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica
Authors:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Prva knjiga v novi zbirki predstavlja umetnostno dediščino Kočevske. Uvodnim pregledom zgodovinskega in umetnostnozgodovinskega razvoja obravnavanega območja sledi katalog krajev s spomeniki. Opise spomenikov spremlja navedba arhivskih virov in starejše literature, besedilo pa dopolnjujejo tlorisi objektov in obsežen izbor barvnih fotografij. Čeprav je pozornost namenjena predvsem ohranjenim spomenikom, so predstavljeni tudi tisti, uničeni med vojno in v povojnem času. Knjigo dopolnjujejo seznam virov in literature ter krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.

Scientific monograph on the artistic heritage of Kočevje region is the first of the book series Artistic Topographic Inventories of Slovenia, which will, in due course, cover the whole Slovenian territory. Art monuments are selected and dealt with according to modern topographic principles; ther are presented in thorough descriptions (including archival sources and older publications) as well as with architectural plans and extensive photographic documentation.

Table of content

Uvod

Zgodovinski oris

Umetnostnozgodovinski oris

Naselja

Znamenja

Porušene cerkve in kapele

Osebno kazalo

Krajevno kazalo

Ikonografsko kazalo

Viri

Literatura

Viri ilustracij

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-221-4

Specifications

paperback • 20 × 20 cm • 453 pages

Price

not for sale