Title:
Upravna enota Jesenice. Občine Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Druga knjiga iz serije predstavlja umetnostno dediščino naselij v občinah Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica. Poleg sakralnih spomenikov zajema tudi umetnostno ambicioznejšo memorialno dediščino in kvalitetnejše profane stavbe. Opise spomenikov spremlja izbor arhivskih virov in literature. Vse cerkve so prikazane s tlorisi, besedila pa dopolnjuje 331 barvnih fotografij. Knjigi so poleg obsežnega seznama literature in virov dodana še krajevno, osebno in ikonografsko kazalo.

Scientific monograph on the artistic heritage of Jesenice region is the second of the book series Artistic Topographic Inventories of Slovenia, which will, in due course, cover the whole Slovenian territory. Art monuments are selected and dealt with according to modern topographic principles; ther are presented in thorough descriptions (including archival sources and older publications) as well as with architectural plans and extensive photographic documentation.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-346-4

Specifications

paperback • 20 × 20 cm • 384 pages

Price

33,00 EUR (Regular)
28,00 EUR (Club)