Title:
Umetnostna kronika 69
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

RAZPRAVE IN ČLANKI

Matej Klemenčič: Opis Kremser Schmidtovih poslikav Gruberjeve palače iz leta 1777

Renata Komić Marn: Obraz na porcelanu. Karl Strahl in starološka zbirka med letoma 1870 in 1918

Tina Fortič Jakopič: Apokaliptična videnja Franceta Miheliča v podobah cikla Apokalipsa

 

INTERVJU

Andreja Rakovec: »Praznine in črvine« ali o prostoru kot konstitutivnem delu slike. Pogovor z akademskim slikarjem Robertom Lozarjem

 

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST

Simona Kostanjšek Brglez: Uničena nagrobnika z reliefoma kiparja Ivana Sojča

 

NOTICE

Simona Kostanjšek Brglez: Baročni kamniti glavi z Vojašniškega trga v Mariboru

Denis Volk: Razstava Grafika Slovencev v Italiji

 

KOLEDAR RAZSTAV

Zima–pomlad 2021

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 60 pages