Title:
Umetnostna kronika 63
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

RAZPRAVE
Damir Globočnik: Hinko Smrekar in naša Akademija znanosti in umetnosti

INTERVJU
Simona Kostanjšek Brglez, Nika Vaupotič: »Če bo žito začelo rasti na asfaltu, potem ga bom še sejal«. Pogovor s slikarjem Bogdanom Čobalom

OSEBNOSTI
Nika Vaupotič: Prof. dr. Ivan Stopar (29. 4. 1929–12. 12. 2018)

RAZSTAVE
Marjeta Ciglenečki: Mojster fotografije Stojan Kerbler v letu 2018
Katarina Šmid: »H(a)ec Seuso tibi durent per saecula multa posteris ut prosint vascula digna tuis«. Sevsov zaklad
Nena Škerlj: O 56. bolonjskem sejmu knjig, ilustracijah in čričku 

NOTICE
Nena Škerlj: Razstavi Ikone, zakladi ruskih muzejev in Was ist Kunst Hugo Ball
Mija Oter Gorenčič: Profano v sakralnem. Študije o vizualizaciji posvetnih teženj in motivov v cerkveni umetnosti
Renata Komić Marn: Portret prestolonaslednika Ferdinanda IV. 

KOLEDAR RAZSTAV
Poletje  –  jesen 2019

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 60 pages