Title:
Umetnostna kronika 53
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UVODNIK
Barbara Murovec
Slovenska humanistika v iskanju države

OSEBNOSTI
Damjan Prelovšek
Umetnostni zgodovinar France Stele`. Ob 130. obletnici rojstva
Marjeta Ciglenečki
Profesor Tomaž Brejc – ob sedemdesetletnici

RAZPRAVE
Damjan Prelovšek
Zakaj mladenka na sliki ni Primičeva Julija
Lidija Tavčar
Mira Pintar (1891–1980). Kobilčina in Jakopičeva učenka

INTERVJU
Andreja Rakovec
Ustvarjalnost – življenjski ritem.
Intervju z akademsko slikarko Simono Šuc
 

SPOMENIŠKA (NE)VARNOST
Primož Lampič
Pobuda za Slovenski zgodovinski park

RECENZIJE
Damjan Prelovšek
Korpus avstrijskih poznogotskih pevskih korov

STROKOVNI POSVETI
7. posvet slovenskih umetnostnih zgodovinarjev
Turizem in umetnostna dediščina Slovenije.
Gospodarstvo in raziskovanje v dialogu
 

KOLEDAR RAZSTAV
Zima–pomlad 2016–2017

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 72 pages