Title:
Umetnostna kronika 52
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UVODNIK

Marko Košan

Za likovni pluralizem v sodobni vizualni umetnosti

 

RAZPRAVE

Lidija Tavčar

Doživljenjska mesečna podpora Rozi Sternen (1867–1956)

 

INTERVJU

Vanja Dimc

V boju za primerne prostore. Pogovor z direktorico

Umetnostne galerije Maribor Bredo Kolar Sluga

 

IN MEMORIAM

Barbara Murovec

Prof. dr. Frank Büttner

 

BIBLIOGRAFIJA

Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2014. Umetnost do okoli

leta 1945 (pripravili Renata Komić Marn in Andreja Rakovec)

 

KOLEDAR RAZSTAV

Jesen 2016

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 76 pages