Title:
Umetnostna kronika 44
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

UVODNIK
Barbara Murovec
Pretekle vojne in sedanji spomini
 
INTERVJU
Marjeta Ciglenečki
Maribor kot izhodiščna točka in mesto vrnitve.
Pogovor z akademskim slikarjem prof. Otom Rimeletom
 
RECENZIJE
Barbara Murovec
Ilustrirani letaki iz Valvasorjeve grafične zbirke kot zrcalo
baročnega sveta
 
BIBLIOGRAFIJA
Umetnostnozgodovinska bibliografija za leto 2012.
Umetnost do okoli leta 1945 (pripravila Renata Komić Marn)
 
KOLEDAR RAZSTAV
September – december 2014

 

Publishing House

Založba ZRC

Specifications

paperback • 17 × 24 cm • 68 pages