Umetnostna kronika 40

Year: 2013Table of content

UVODNIK
Damjan Prelovsek
Nacionalni program za kulturo 2014-2017 in kulturna dediscina 

RAZPRAVE
Franci Lazarini
Izbrisani spomin. Obelezevanje jubilejev vladanja
cesarja Franca Jozefa I. skozi arhitekturna narocila na Slovenskem 

Andreja Rakovec
Novo opazanje ob kipu Samota Franca Bernekerja 

Primoz Pevcin, Maja Klun
Ekonomika kulturne dediscine v kontekstu doseganja
trajnostnega razvoja 

SPOMENISKA (NE)VARNOST
Mojca Jenko
Raziskovanje, dokumentiranje, predstavljanje,
varovanje in ohranjanje na primeru Valterskega Vrha 

Mojca Marjana Kovac
Pomanjkljivosti zakonodaje s podrocja varovanja kulturne dediscine. 
Neizkorisceni 
potenciali lokalnih skupnosti 

Jana Horvat
Prostor dominikanskega samostana na Ptuju in arheologija 

Frans Brouwer
Prihodnost kulturnih dogodkov v prenovljenem
dominikanskem samostanu na Ptuju 

KOLEDAR RAZSTAV
September-december 2013 Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR