Table of content

O Mestni Občini Nova Gorica

O nastajanju Nove Gorice
Branko Marušič

Umetnost na stičišču kultur
Helena Seražin

Srednjeveška umetnost
Gorazd Bence

Poznogotske stavbarske delavnice na Goriškem
Mija Oter Gorenčič

Gradovi, dvorci in tabori
Helena Seražin

Romarska cerkev Matere božje na Sveti Gori
Andreja Rakovec in Tina Košak

Romarska cerkev Marije Tolažnice žalostnih na Kostanjevici
Helena Seražin in Tina Košak

Goriške kamnoseške delavnice
Helena Seražin

Historistične vile na obrobju Gorice
Franci Lazarini

Jožef Tominc (1790–1866)
Andreja Rakovec

Judovsko pokopališče v Rožni Dolini
Klavdija Figelj

Železnica
Barbara Vodopivec

Pokopališča in spomeniki prve svetovne vojne
Barbara Vodopivec

Arhitekturna obnova sakralnih spomenikov
Franci Lazarini

Umetnost na Goriškem pred veliko vojno in po njej
Vesna Krmelj in Andreja Rakovec

Nastanek Nove Gorice
Klavdija Figelj

Stavba Mestne občine Nova Gorica
Katarina Mohar

Cerkev Kristusa Odrešenika
Klavdija Figelj

Stanovanjska gradnja
Klavdija Figelj

Industrijska arhitekturna dediščina
Klavdija Figelj

Javni spomeniki po drugi svetovni vojni
Katarina Mohar

Slikarstvo po drugi svetovni vojni
Klavdija Figelj

Goriški muzej v Kromberku
Katarina Brešan

Bibliografija in viri slikovnega gradiva

More ...

K[atja] B[ertok]: Ob prazniku nova protokularna knjiga; Primorske novice (priloga Nova gorica praznuje), 9. 11. 2020

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-05-0221-0

Specifications

box, hardback • 21,5 × 27 cm • 194 pages

Price

not for sale