Patriae et Orbi. Essays on Central European Art and Architecture. Festschrift in Honour of Damjan Prelovšek
Študije o srednjeevropski umetnosti. Jubilejni zbornik za Damjana Prelovška


Edited by: Ana Lavrič, Franci Lazarini, Barbara Murovec
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2015Table of content

Editor’s Preface / Predgovor urednikov

Franci Lazarini: Damjan Prelovšek – arhitekturni zgodovinar / Damjan Prelovšek – Architectural Historian

Renata Komić-Marn: Bibliografija dr. Damjana Prelovška

Memoriae

François Burkhardt: Una vita consacrata a Plečnik

Sonja Ana Hoyer: Nekateri moji spomini na Damjana

Boris Podrecca: Gegen den Strom / Proti toku

Andrej Hrausky: Brez kompromisov. Nekaj spominov na sodelovanje z Damjanom Prelovškom

Silvester Gaberšček: Najdene “neznane" Marije

Milček Komelj: O usodi dolenjskih gradov in novomeških slikarjev. Kulturnozgodovinski spomini ob Lamutovih skicirkah

Dissertationes

Jože Plečnik

Jörg Stabenow: Sakrale Raumverwandlung. Jože Plečnik und der Kirchenbau der frühen Moderne / Sakralna preobrazba prostora. Jože Plečnik in cerkvena arhitektura zgodnje moderne

Jindřich Vybíral: Jože Plečnik and the Beginnings of Social Housing in Bohemia / Jože Plečnik in začetki socialne stanovanjske gradnje na Češkem

Tomáš Valena: Jože Plečnik und der Ortsbezug in der anderen Moderne / Jože Plečnik in odnos z lokusom v »drugačni« moderni

Mojca Jenko: Jože Plečnik in Društvo Narodna galerija / Jože Plečnik and The National Gallery Society

Aleš Vodopivec: Protislovne ocene slogovnih značilnosti Plečnikove arhitekture / Contradicting Critiques of Plečnik’s Architectural Style

Dana Bořutová: A Contemplation on Parallels and Differences. Jože Plečnik and Dušan Jurkovič / Razmišljanje o sorodnostih in razlikah. Jože Plečnik in Dušan Jurkovič

Architectura

Eva Sapač, Igor Sapač: Stavbna zgodovina in prenova gradu Hompoš (Pohorski dvor) pri Mariboru / Architectural History and Renovation. of Hompoš (Pohorski Dvor) Castle near Maribor

Ivan P. Muchka: „Al costume di diversi paesi“. Theorie der Architektur in der frühen Neuzeit / „Al costume di diversi paesi“. Arhitekturna teorija v zgodnjem novem veku

Rostislav Švácha: Desacralization of Sokol Centres / Desakralizacija sokolskih domov

Marjeta Ciglenečki: Ulica talcev v Mariboru / Ulica Talcev Street in Maribor

Helena Seražin: Mariborska občinska palača. Zadnji vzdihljaj historizma v mestu / Maribor Municipality Palace. The Last Example of Historicism in the Town

Jacek Purchla: The Protection and Conservation of Modernist Architecture 1918–1939. The Krakow Perspective / Varstvo in konservatorstvo modernistične arhitekture iz obdobja 1918–1939. Krakovska perspektiva

Ákos Moravánszky: Re-Humanizing Architecture. Creating a Common Ground in the Post-War Years / Ponovna humanizacija arhitekture. Ustvarjanje skupnih temeljev v povojnih letih

Vladimír Šlapeta: “Architects’ Resurrection". Solidarity and Friendship through the Iron Curtain (Hans Scharoun, Bremen 1893 – Berlin 1972, and Lubomír Šlapeta, Místek 1908 – Olomouc 1983) / »Vstajenje arhitektov«. Solidarnost in prijateljstvo prek železne zavese (Hans Scharoun, Bremen 1893 – Berlin 1972, in Lubomír Šlapeta, Místek 1908 – Olomouc 1983)

Fedja Košir: Arcus / Arcus

Mojca Marjana Kovač: Vila Tartini in nova vila Vinka Glanza v Strunjanu. Raziskave arhivskega gradiva in odkrivanje preteklih odločitev / Villa Tartini e nuova villa dall’architetto Vinko Glanz a Strugnano. Ricerca del materiale d’archivio e delle decisioni prese in passato

Ars et Historia

Mija Oter Gorenčič: Brsti v nekdanji spodnji cerkvi Žičke kartuzije kot pomoč pri dataciji / Crocket Forms in the Former Ecclesia Minor of Žiče Charterhouse as a Reference for Its Dating

Nataša Golob: Aurhaymovi fragmenti »Klosterneuburške evangeljske pripovedi« / Fragments of Klosterneuburger Evangelienwerk, made by Heinrich Aurhaym

Ksenija Rozman: Fortunat Bergant. Slika v Dobrli vasi / Fortunat Bergant᾽s Painting in Dobrla Vas (Eberndorf)

Blaž Resman: Veliki oltar na Dobrovi / The High Altar in Dobrova near Ljubljana

Ana Lavrič: Bratovščine na Slovenskem pod zavetniškim plaščem Marije in svetnikov  / Confraternities in Slovenia under the Cloaks of Mary and the Saints

Matjaž Ambrožič: Teološki in kanonski vidiki predjožefinskih bratovščin na slovenskem Štajerskem / Canonical and Theological Aspects of Fraternities with Regards to Slovenian Styria

France Martin Dolinar: »Na veke ostane njih spomin in njih slava ne ugasne« (Sir 45, 13). Kje so pokopani ljubljanski (nad)škofje? / Where are the Graves of Ljubljana (Arch)Bishops? And For All Time Their Progeny Will Endure, Their Glory Will Never be Blotted Out (Sirach, 44,13)

Damir Globočnik: Češki karikaturisti Gustav Jaroslav Schulz, Karel Krejčík in František Karel Kolár / Czech Caricaturists Gustav Jaroslav Schulz, Karel Krejčík and František Karel Kolár

Martin Halata: Die Blondel’sche Burg. Zur Veränderung des Stils im Interieur des kaiserlichen Appartements der Prager Burg in den Jahren 1848–1890 / Blondelski grad. O spremembi sloga v interjerju cesarskega apartmaja v praškem gradu v letih 1848–1890

Maja Lozar Štamcar: Egipčansko pohištvo ebenista Giuseppeja Parvisa, sopotnika historizma in secesije / Giuseppe Parvis, a Companion to Historicism and Art Nouveau, and His Furniture in Ancient Egyptian Style

Andrej Smrekar: Post scriptum h Groharjevi sv. Uršuli / Post scriptum on St Ursula by Ivan Grohar

Tomaž Brejc: Kaj je umetnostno pomembno? Prvi kolegiji docenta Izidorja Cankarja. Izpiski iz letnega semestra 1920 / What is Artistically Important? Assistant Professor Izidor Cankar's First Lectures. The 1920 Summer Semester Notes

Barbara Murovec: Slovenski znanstvenik. Funkcija in transformacija Miklošičeve podobe na javnih spomenikih / The Public Monuments of the Slovenian Scholar Franz von Miklosich. The Commissions and Their Function

Ivan Klemenčič: Likovna umetnost in glasba, Vprašanja vzporednosti razvoja / Fine Arts and Music. The Questions of Parallel Development

Aparatus

Literature/Literatura

Abstracts/Izvlečki

Contributors/Sodelavci

Photographic Credits/Viri slikovnega gradivaMore ...

Iztok Ilich: PATRIAE ET ORBI; Bukla let. 12/št. 122, junij 2016Price (Regular)
90.00€

Price (Club)
45.00€
More about the price


Keywords
art history
art monuments
church architecture
church art
collective volume
Eastern European art
jubilee collective volume
Prelovšek, Damjan
Slovenia
studies
Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR