Title:
Mariborski rotovž
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Mariborski rotovž je ena od najpomembnejših posvetnih stavb v mestu. V 16. stoletju so mestni oblastniki zanj pridobili prominentno lokacijo na severni stranici Glavnega trga. Prezidavo obstoječe hiše so zaupali enemu od severnoitalijanskih gradbenikov, ki so utrjevali mestno obzidje in gradili obrambne stolpe. Zunanjo podobo rotovža zaznamujejo balkon in urni stolpič s čebulasto streho ter arkadni hodniki na dvorišču. Avtorica se je posvetila stavbni zgodovini in ji sledila na podlagi pisnih virov, mestnih vedut, fotografij in gradbenih načrtov. Posebna pozornost je namenjena štukaturnemu okrasu sedanje poročne dvorane, simbolom mestne oblasti, ki so jih nekdaj hranili v rotovžu, in nekdanji slikarski opremi prostorov. Predvsem slikarska zapuščina je neprecenljiv vir za preučevanje vloge nekdanjih mariborskih mestnih sodnikov in županov ter njihove samopodobe in teženj po reprezentanci, obenem pa tudi za preučevanje umetnikov, ki so nekdaj delovali v Mariboru.

Maribor town hall, erected in the 16th century, is one of the most important secular buildings in the city. In the monograph, the author traces its history based on written sources, town vistas, photographs and construction plans. Special attention is paid to the stucco decoration of the present-day wedding hall, the symbols of municipal government, which used to be kept in the town hall, and to the former furnishings of the interior. Especially paintings represent an invaluable source for analyses of the role of the former Maribor town judges and mayors, their (self-)representations, and for studies of artists active in 16th century Maribor.     

More ...

Mariborski rotovž; Recenzije, Demokracija 32/XX, 6. 8. 2015

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-742-4

Specifications

paperback • 21 × 13 cm • 96 pages

Price

10,00 EUR (Regular)
8,00 EUR (Club)