Title:
Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem
Author:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Table of content

Predgovor

Uvod

Raziskave in objave

Dosedanja podoba gorenjskega poznobaročnega kiparstva

Peter Janežič

Valentin Vrbnik

Janez Vrbnik

Peter Žiwobski

Anton Schwarzel

Jakob Löhr

Jakob Gaber

Urban Gaber

Janez Gabrič

Ignacij Arrer

Janez Stimmer

Jernej Fleischhacker

Vrbnikova delavnica

Sklep

Katalog avtorsko opredeljivih kiparskih del druge polovice 18. stoletja na Gorenjskem in izdelkov gorenjskih kiparskih delavnic drugod po Kranjskem

Literatura

Late-Baroque Sculpture of Gorenjska (Summary)

Imensko in krajevno kazalo

Viri ilustracij

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

961-6568-75-2

Specifications

hardback • 19,5 × 27,5 cm • 227 pages

Price

not for sale