Title:
Art History in Slovenia
Edited by:
Year:
Compilation:
Keywords:
Language(s):
Description

Avtorji prispevkov so raziskovalci na Umetnostnozgodovinskem inštitutu Franceta Steleta ZRC SAZU in člani programske skupine Slovenska umetnostna identiteta v evropskem okviru. Študije v prvem delu analizirajo določeno področje v zgodovini umetnosti na Slovenskem (srednjeveška stavbna plastika, žanrsko slikarstvo, arhitektura 19. stoletja) ali pomembno osebnost (Jože Plečnik) z vidika stanja raziskav in pristopov k posameznim vprašanjem. V drugem delu objavljene razprave pa so obdelave posameznih spomenikov, umetnikov in naročnikov, ki prinašajo nova spoznanja o umetnosti, ki je del slovenskega in širšega evropskega prostora hkrati.

The book, which is a revised English-Italian edition of the publication Slovenska umetnost in njen evropski kontekst: Izbrane razprave I (Ljubljana 2007), offers an insight into a selection of research projects on art from the Middle Ages to the 20th century which were realised at the France Stele Institute of Art History.

The first part explores particular fields of fine arts – the architectural sculpture of the High Middle Ages and genre painting of the 17th and 18th centuries, architecture of the 19th century, and the architect Jože Plečnik. The second part includes new discoveries on individual monuments, artists or patrons: the architectural sculpture of the 13th century in the Cistercian monastery at Kostanjevica na Krki, the commissions and collections of Bishop Otto Friedrich Buchheim, the sculptor Angelo Putti, the Venetian architect Giorgio Massari and the painter Elsa Kasimir.

Publishing House

Založba ZRC

ISBN

978-961-254-336-5

Specifications

paperback • 19 × 26,8 cm • 270 pages

Price

20,00 EUR (Regular)
15,00 EUR (Club)