Title:
Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):
Description

Slikar, ki ga poznamo samo pod vzdevkom Almanach, predstavlja za umetnostnozgodovinsko stroko izjemno trd oreh. V najnovejši monografiji, ki je nastala na podlagi interdisciplinarnih raziskav umetnostnih zgodovinarjev, kemikov in restavratorjev, je na novo ovrednoten slikarski opus, pripisan temu enigmatičnemu umetniku.

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Narodna galerija; Filozofska fakulteta UL; Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ISBN

961-6568-20-5

Specifications

paperback • 19,5 × 28,5 cm • 331 pages • 313 b-w and 77 colour reproductions, colour insert

Price

sold out