Title:
Almanach in slikarstvo druge polovice 17. stoletja na Kranjskem
Edited by:
Year:
Keywords:
Language(s):

Publishing House

Založba ZRC

Co-publishers

Narodna galerija • Filozofska fakulteta UL • Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije

ISBN

961-6568-20-5

Specifications

paperback • 19,5 × 28,5 cm • 331 pages • 313 b-w and 77 colour reproductions, colour insert

Price

sold out