Acta historiae artis Slovenica 19/2.

Edited by: Mija Oter Gorenčič, Blaž Resman
Publishing House: Založba ZRC
Year: 2014Table of content

CONTRIBUTORS: ahas_19_2_contributors.pdf

ABSTRACTS: ahas_19_2_abstracts.pdf

 

CONTENTS:

Helena Seražin, Kočevski grad v listinah arhiva knezov Auersperg / Kočevje Castle in the Documents of the
Auersperg Archive

Boris Golec, Valvasorjevi bogenšperški sodelavci. Andrej (Andreas) Trost, Mihael Stangl, Matija Greischer (Grajžar),
Jernej Ramschissl, Janez Koch in Peter Mungerstorff v luči novih biografskih spoznanj / Valvasors Mitarbeiter auf
dem Schloss Bogenšperk/Wagensperg. Andreas Trost, Michael Stangl, Matthias Greischer (Grajžar), Bartholomäus
Ramschissl, Johann Koch und Peter Mungerstorff im Lichte neuer biografischer Erkenntnisse

Ana Lavrič, Zgodovinska in umetnostna dediščina frančiškanskih bratovščin / Historic and Artistic Heritage of Franciscan
Confraternities

Damjan Prelovšek, Cerkev sv. Duha na Dunaju / Holy Spirit Church in Vienna

Lidija Merenik, “Krvavo zlato" Đorđa Andrejevića Kuna i njegov prevratnički kontekst / Krvavo zlato Đorđa Andrejevića
Kuna in njegov prevratniški kontekst • Đorđe Andrejević-Kun: Blood-Soaked Gold. A Framework of Subversion

Mateja Kos, Okrasni motivi na britanski keramiki s pretiskom in zbirka Narodnega muzeja Slovenije / Decorative
Patterns on British Printed Earthenwares and the Collection of the National Museum of Slovenia

Renata Komić Marn, Ivan Grohar in njegov »mecen« Franc Dolenc v luči arhivskih virov / The Painter Ivan Grohar
and His “Patron" Franc Dolenc in Light of New Archival Evidence
Keywords
art history
history
Slovenia
Slovenian art


Options

Add to favorites

Print

Send by e-mail

QR