Skip to main content
Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Inštitut je osrednja znanstvenoraziskovalna ustanova na področju umetnostne zgodovine v Sloveniji. Sodelavci preučujejo umetnostne spomenike od srednjega veka do novejšega časa. Posebna pozornost je posvečena raziskavam romanske dobe, baroka, ter umetnosti 19. in 20. stoletja. Izsledki prispevajo k ohranjanju umetnostnih spomenikov, ki so temelj identitete slovenskega naroda. Inštitut sodeluje z galerijskimi, muzejskimi in spomeniškovarstvenimi ustanovami po Sloveniji, pa tudi s tujimi strokovnimi kolegi in ustanovami.

Preberi več
KNJIŽNICA

Sedež knjižnice: Novi trg 5, 2. nadstropje.
Izposoja: torek med  11. in 13. uro, obvezno je predhodno naročilo gradiva.

Gradivo lahko pregledujete vsak dan med 11. in 13. uro v Biblioteki SAZU

Informacije o izposoji si oglejte na strani Knjižnice UIFS

E-pošta: vesna.krmelj@zrc-sazu.si