asistentka, mlada raziskovalka

Raziskovalna dejavnost

Področja raziskav:

umetnost kapucinskega reda, ikonografija kapucinskih svetnikov, naročništvo
 

Projekti: SICRIS

 

 

Izbrane publikacije

Tanja MARTELANC, Srednjeveški neutrjeni stolpasti dvor in protiturški
tabor v Šempasu, Goriški letnik. Zbornik Goriškega muzeja, 33–34/1, 2010, str. 243–257.

Tanja MARTELANC, "Nel castello di S. Croce ...". Plemiški inventarji
družine Attemsov Svetokriških v Državnem arhivu v Gorici, Arhivi. Glasilo
Arhivskega društva in arhivov Slovenije
, 33/1, 2010, str. 91–106.

Tanja MARTELANC, Ikonografija kapucinskega reda na Slovenskem v 18. stoletju, Neznano in pozabljeno iz 18. stoletja na Slovenskem, http://sd18.zrc-sazu.si/LinkClick.aspx?fileticket=ZiJcOtwAweI%3d&tabid=59 (ur. Miha Preinfalk), Ljubljana 2010, str. 121–143.

Vse publikacije (COBISS) >>