Bivši sodelavci

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka