Nike Duh


+386(0)14706513

+386(0)26212606 (raziskovalna postaja Maribor)

nike.duh@zrc-sazu.siPodročja raziskav:

srednjeveško stensko slikarstvo, ikonografija, umetnostni topografi za območje Slovenije pred Francetom Steletom, raziskave srednjeveških umetnostnih spomenikov in srednjeveških faz umetnostnih spomenikov v času druge polovice 19. in na začetku 20. stoletja

SICRIS:

https://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&subopt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=nike%20duh

Raziskovalna področja
Umetnostna zgodovina H310