Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Manuela Dajnko

asistentka

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom

Vanja Dimc

strokovna sodelavka

Klavdija Figelj

asistentka

Sandra Janžekovič

strokovna sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Doroteja Kotnik

strokovna sodelavka

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica

Dr. Janez Premk

asistent z doktoratom

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik v p.

Nika Vaupotič

strokovna sodelavka