Dr. Gorazd Bence

asistent z doktoratom
+386(0)14706514
gbence@zrc-sazu.si

Nejc Bernik

višji strokovni sodelavec
+386(0)14706515
nejc.bernik@zrc-sazu.si

Tina Bratuša

mlada raziskovalka
+386(0)26212604
tbratusa@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom
+386(0)14706513 +386(0)57001909
alenka.di.battista@zrc-sazu.si

Vanja Dimc

strokovna sodelavka
+386(0)26212602
vanja.dimc@zrc-sazu.si

Andrea (Andrej) Furlan

vodilni strokovni sodelavec
+386(0)14706189
andrej.furlan@zrc-sazu.si

Anja Iskra

mlada raziskovalka
+386(0)14706517
aiskra@zrc-sazu.si

Sandra Janžekovič

strokovna sodelavka
+386(0)26212602
sandraja@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

asistentka z doktoratom, vodja knjižnice
+386(0)14706188
renata.komic@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Doroteja Kotnik

strokovna sodelavka
+386(0)26212602
doroteja.kotnik@zrc-sazu.si

Vesna Krmelj

višja strokovno-raziskovalna asistentka
+386(0)14706187
vesna.krmelj@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706518
lazarini@zrc-sazu.si

Doc. dr. Katarina Mohar

asistentka z doktoratom
+386(0)14706510
kmohar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706190
bamurovec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706520
moter@zrc-sazu.si

Mag. Andreja Rakovec

strokovna sodelavka
+386(0)14706186
andreja.rakovec@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik
+386(0)14706192
resman@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Seražin

znanstvena svetnica
+386(0)14706519
helena@zrc-sazu.si

Nika Vaupotič

strokovna sodelavka
+386(0)26212607
nika.vaupotic@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

višja znanstvena sodelavka
+386(0)22514367
polona.vidmar@uni-mb.si

Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706512
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka v p.

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Simona Kostanjšek Brglez

asistentka, mlada raziskovalka

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka