Inštitutska knjižnica deluje v okviru Biblioteke SAZU. Podatki o novejšem knjižnem fondu so dostopni na omrežju po računalniškem programu COBISSo starejšem pa v abecedno urejeni listkovni kartoteki, ki je dostopna tudi na Abecedno-imenski listkovni katalog 1938–1991Kot posebna korpusa so v knjižničnem gradivu hranjene knjige iz zapuščin Franceta Steleta in arhitekta Ivana Vurnika.

Vse gradivo je namenjeno izključno uporabi v čitalnici in je pogosto izposojeno pri raziskovalcih ZRC SAZU. Zato je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti, da lahko preverimo dostopnost gradiva in vam ga pripravimo.

Knjižnica UIFS je odprta: TOREK  10.00-14.00

Vodja knjižnice: dr. Renata Komić Marn          

Strokovna sodelavka: mag. Andreja Rakovec