Inštitutska knjižnica deluje v okviru Biblioteke SAZU. Podatki o novejšem knjižnem fondu so dostopni na omrežju po računalniškem programu COBISS, o starejšem pa v abecedno urejeni listkovni kartoteki, ki je dostopna tudi na Abecedno-imenski listkovni katalog 1938–1991.

Kot posebna korpusa so v knjižničnem gradivu hranjene knjige iz zapuščin Franceta Steleta in arhitekta Ivana Vurnika.

Vse gradivo je namenjeno izključno uporabi v čitalnici in je pogosto izposojeno pri raziskovalcih ZRC SAZU. Zato je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti, da lahko preverimo dostopnost gradiva in vam ga pripravimo.

Knjižnica UIFS je odprta:

od ponedeljka do petka, 9h-11h

 

 

Vodja knjižnice: dr. Renata Komić Marn           Telefon: +386(0)14706188

Strokovna sodelavka: mag. Andreja Rakovec  Telefon: +386(0)14706186

 

E-naslov:

biblioteka.uifs@zrc-sazu.si

bibluifs@zrc-sazu.si