Inštitutska knjižnica deluje v okviru Biblioteke SAZU. Podatki o novejšem knjižnem fondu so dostopni na omrežju po računalniškem programu COBISSo starejšem pa v abecedno urejeni listkovni kartoteki, ki je dostopna tudi na Abecedno-imenski listkovni katalog 1938–1991Kot posebna korpusa so v knjižničnem gradivu hranjene knjige iz zapuščin umetnostnega zgodovinarja Franceta Steleta (18861972) ter arhitektov Janeza Vurnika st. (1819–1889) in Janeza Vurnika ml. (1849–1911).

Vse gradivo je namenjeno izključno uporabi v čitalnici in je pogosto izposojeno pri raziskovalcih ZRC SAZU. Zato je potrebna predhodna najava po telefonu ali elektronski pošti, da lahko preverimo dostopnost gradiva in vam ga pripravimo.

V knjižnici lahko tudi prevzamete nekatere izmed publikacij UIFS ZRC SAZU, ki niso več v prodaji in ki jih vnaprej naročite po e-pošti. Na voljo so še:

- Acta historiae artis Slovenica (nekatere starejše številke do vključno letn. 22) https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/acta-historiae-artis-slovenica#v

- Umetnostna kronika (nekatere starejše številke do vključno št. 50 https://zalozba.zrc-sazu.si/sl/publikacije/umetnostna-kronika#v

- Vita artis perennis. Ob osemdesetletnici akademika Emilijana Cevca (Festschrift Emilijan Cevc), Ljubljana 2000 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/vita-artis-perennis#v

- »Hodil po zemlji sem naši …«. Marijanu Zadnikarju ob osemdesetletnici (Festschrift Marijan Zadnikar), Ljubljana 2001 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/hodil-po-zemlji-sem-nasi#v

- Jože Plečnik – Jan Kotěra. Dopisovanje 1897–1921 (ur. Damjan Prelovšek), Ljubljana 2004 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/joze-plecnik-jan-kotera#v

- Blaž Resman, Kiparstvo poznega baroka na Gorenjskem, Ljubljana 2006 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/kiparstvo-poznega-baroka-na-gorenjskem#v

- Helena Seražin, Arhitekt Giorgio Massari (1687–1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji, Ljubljana 2007 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/arhitekt-giorgio-massari-16871766#v

- Mija Oter Gorenčič, »Deformis formositas ac formosa deformitas«. Samostanska stavbna plastika 12. in 13. stoletja v Sloveniji, Ljubljana 2009 https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/deformis-formositas-ac-formosa-deformitas#v

- Blaž Resman, Helena Seražin, Upravna enota Kočevje. Občine Kočevje, Kostel in Osilnica, Ljubljana 2010 (Umetnostna topografija Slovenije) https://uifs.zrc-sazu.si/sl/publikacije/upravna-enota-kocevje#v

 

Knjižnica UIFS je odprta: TOREK  10.00-14.00

Vodja knjižnice: dr. Renata Komić Marn          

Strokovna sodelavka: mag. Andreja Rakovec