11

JUL

09:00

Poletna šola vizualne etnografije

2022


Osnovni Podatki

11. julij 2022 ob 09:00 do 18. julij 2022 ob 13:00

Opis

Poletna šola vizualne etnografije je oblika izvenolskega izobraevanja na podroju sodobnih metod snemanja avdiovizualnega gradiva, analize in montae prezentacijskih izdelkov, v prvi vrsti etnografskih filmov. Namenjena je tudentom, muzealcem, mentorjem in raziskovalcem, ki bi pri svojem delu eleli uporabljati videokamero.

Zamisel ole sloni na predpostavkah sodobne vizualne etnografije in vizualne antropologije, ki dokumentarno snemanje razume kot kompleksno in heterogeno aktivnost, pri kateri poteka vevzporednih raznolikih procesov. Snemalec tako nek dogodek hkrati dokumentira, ga spoznava in raziskuje ter eli tako pridobljeno gradivo kasneje urediti v narativno filmsko reprezentacijo. V ta proces se vkljuujejo e avtonomni protagonisti, ki sooblikujejo konno obliko filmske reprezentacije. Sluatelji se bodo z vsemi temi vplivi soočili, ko bodo na delavnici izdelali svoj kratek raziskovalni film.

PSV2022_vabilo.pdf