Helena Seražin, PhD
Principal Research Associate, Assistant Professor

+386(0)14706519

helena.serazin@zrc-sazu.si
Research interests:

history of architecture, Venetian Baroque sculpture, topographical artistic inventories

Teaching:

University of Ljubljana, Faculty of Arts, Department of Art History (visiting professor)

Research projects: (SICRIS)

Helena SERAŽIN, Kipi Pietra Baratte na velikem oltarju goriške stolnice, Acta historiae artis Slovenica, 1999, 4, pp. 107–121.

Helena SERAŽIN, I contratti di garzonato degli scultori, lapicidi e intagliatori veneziani, Acta historiae artis Slovenica, 2007, 12, pp. 183–195.

Helena SERAŽIN, Arhitekt Giorgio Massari (1687-1766). Sakralna arhitektura na Goriškem, v Furlaniji, Istri in Dalmaciji, Ljubljana 2007 (Opera Instituti Artis Historiae).

Helena SERAŽIN, Kultura vile na Vipavskem in Goriškem od 16. do 18. stoletja, Trst 2008 (Druge poti).

Helena SERAŽIN, Poročila in risbe utrdb arhitekta Giovannija Pieronija, Ljubljana 2008.