Bivši sodelavci

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka