Doc. dr. Janez Balažic

znanstveni sodelavec

Gorazd Bence

asistent, mladi raziskovalec
+386(0)14706514
gbence@zrc-sazu.si

Nejc Bernik

strokovni sodelavec
+386(0)14706515
nejc.bernik@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka
+386(0)31326054
marjeta.ciglenecki@um.si

Alenka Di Battista

asistentka, mlada raziskovalka
+386(0)14706513
alenka.di.battista@zrc-sazu.si

Andrea (Andrej) Furlan

strokovni sodelavec
+386(0)14706189
andrej.furlan@zrc-sazu.si

Anja Iskra

mlada raziskovalka
+386(0)14706517
aiskra@zrc-sazu.si

Dr. Renata Komić Marn

vodilna strokovna sodelavka, vodja knjižnice
+386(0)14706187
renata@zrc-sazu.si

Simona Kostanjšek Brglez

asistentka, mlada raziskovalka
00386(0)14706516
skbrglez@zrc-sazu.si

Doc. dr. Tina Košak

znanstvena sodelavka
+386(0)14706521
tkosak@zrc-sazu.si

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica
+386(0)14706191
lavric@zrc-sazu.si

Doc. dr. Franci Lazarini

znanstveni sodelavec
+386(0)14706512
lazarini@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Mohar

asistentka z doktoratom
+386(0)14706510
kmohar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706190
bamurovec@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

znanstvena sodelavka
+386(0)14706520
moter@zrc-sazu.si

Mag. Andreja Rakovec

strokovna sodelavka
+386(0)14706186
andreja.rakovec@zrc-sazu.si

Dr. Blaž Resman

znanstveni svetnik
+386(0)14706192
resman@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Seražin

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706519
helena@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

znanstvena sodelavka
+386(0)22514367
polona.vidmar@uni-mb.si

Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706188
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Mag. Romana Zajc

kadrovska služba
+386(0)14706215
romana@zrc-sazu.si

Bivši sodelavci

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka